Kontaktné informácie

OSTROV Občianske združenie
Horša 26, 93401 Levice


IČO 37867113

0907345566
036/3810084

ostrov@ostrovoz.sk
www.ostrovoz.sk

Logo

Bankové spojenie

Číslo účtu: SK10 5600 0000 0071 7977 2001