Vítame vás na stránke občianskeho združenia OSTROV.


2% z dane

                       

Oznámenie o konaní verejnej zbierky registrovanej pod číslom 402-2022-016540. Verejná zbierka sa uskutoční v dňoch 13. 10. 2022 - 15. 10. 2022

                       

K vzniku nás podnietila skutočnosť, že medzi nami žijú ľudia, ktorým akýkoľvek zdravotné oslabenie znemožňuje zapojiť sa do pracovného procesu.
Našou snahou bolo predísť tomu, aby títo ľudia zostávali doma izolovaní. Chceme im vytvárať priestor pre vlastnú sebarealizáciu a prirodzene sa zapájať do bežného života.
Na tejto stránke si môžte prezrieť základné informácie o nás ako aj fotogalériu našej činnosti. Ak máte otázky môžete využiť fórum prípadne naše kontaktné údaje.                                                            OSTROV o.z.