Ostrov občianske združenie

image 1 Správy z našej činnosti, aktuálne informácie a poradenstvo, stanovy občianskeho združenia

Ostrov nezisková organizácia

image 2 Legislatívne a vnútorné predpisy

Chránená dielňa

image 3Aktuálna ponuka výrobkov

Z našej činnosti

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

Praktické rady

Stanovy občianskeho združenia

O nás

Legislativa

Občianske združenie Ostrov vzniklo v roku 2002 s cieľom integrácie zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti

Činnosť občianskeho združenia:

KRÚŽKY TVORIVEJ ČINNOSTI
PORADENSKO – KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ
VZDELÁVACIE AKTIVITY
PUBLIKAČNÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ
CHRÁNENÉ DIELNE

Pocity,ktoré sa u postihnutých ľudí upevňujú účasťou v združení:
Občianske združenie je právnickou osobou. Financované je z členských príspevkov, z príspevkov za poskytnuté služby vyplývajúce zo stanov, z darov, dotácií a grantov a z príspevkov podielu zaplatenej dane vo výške 2%.